Disclaimer

De door CaravanenCamperHuren.nl verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
CaravanenCamperHuren.nl, alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. CaravanenCamperHuren.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door CaravanenCamperHuren.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar site(s) van CaravanenCamperHuren.nl
 
Afnemer van informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van CaravanenCamperHuren.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Het Nederlandse recht is van toepassing.
 
Alle informatie is deze site is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.
 
Voor de algemen voorwaarden van CaravanenCamperHuren.nl click hier
 
Verwijzingen en hyperlinks naar andere site’s
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. CaravanenCamperHuren.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.